بایگانی نوشته‌ها


معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند
 شیراز (پانا) – اساتید هنرمند « احسان قنبری فرد»، « مهدی مقیم نژاد» و « اسماعیل عباسی» مسوولیت داوری بخش عکاسی و فتومونتاژ نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور (کمیک استریپ) جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

زمان ارسال آثار به جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند تمدید شد

زمان ارسال آثار به جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند تمدید شد

زمان ارسال آثار به جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند تمدید شدتهران (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی از تمدید زمان ارسال آثار به جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند تا 22 اسفند خبر داد.

داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدندشیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران رشته بخش موشن گرافی و داستان مصور (کمیک استریپ) جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند
 شیراز (پانا) – اساتید هنرمند « احسان قنبری فرد»، « مهدی مقیم نژاد» و « اسماعیل عباسی» مسوولیت داوری بخش عکاسی و فتومونتاژ نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

جشنواره معلمان هنرمند فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی است

جشنواره معلمان هنرمند فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی است

تهران (پانا) - نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد و عضو‌ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی جشنواره معلمان هنرمند کشور را فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی توانایی‌های معلمان خواند.

هنر مقوله‌ای است که دنیایی حرف را در یک اثر مختصر صوتی یا تصویری بیان می‌کند

هنر مقوله‌ای است که دنیایی حرف را در یک اثر مختصر صوتی یا تصویری بیان می‌کند

تهران (پانا) - نماینده مردم همدان و فامنین و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هنر را مقوله ای توصیف کرد که دنیایی حرف را در یک اثر مختصر صوتی یا تصویری بیان می‌کند.