بایگانی نوشته‌ها


شرایط شرکت معلمان مدارس غیردولتی در جشنواره معلمان هنرمند فراهم شده است

شرایط شرکت معلمان مدارس غیردولتی در جشنواره معلمان هنرمند فراهم شده است

تهران (پانا) _ مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد معلمان مدارس غیردولتی که در سال تحصیلی جاری در مدارس غیردولتی شاغلند می‌توانند با ارائه گواهی از مدیر مدرسه در فراخوان جشنواره معلمان هنرمند شرکت کنند.

معرفی داوران بخش موسیقی محلی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش موسیقی محلی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش موسیقی محلی جشنواره معلمان هنرمند شیراز (پانا) - مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش موسیقی محلی در دو قسمت تک‌خوانی و تکنوازی جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.