بایگانی نوشته‌ها


معرفی داوران بخش رسانه و فضای مجازی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش رسانه و فضای مجازی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش رسانه و فضای مجازی جشنواره معلمان هنرمند
شیراز (پانا) - اساتید هنرمند «احسان مشهدی محمد» ، «حسین نوروزی» ، «آمنه بختیاری»، «سید محمد مهدی امیرواقعی»، «سید بشیر حسینی» و «بهاره نصیری» مسوولیت داوری بخش رسانه و فضای مجازی نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

داوران بخش اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران بخش اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران بخش اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران رشته اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

معرفی داوران بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی جشنواره معلمان هنرمند
شیراز (پانا) – اساتید هنرمند «عطالله یوسفی» ، «روح‌اله شمسی‌زاده» ، «هادی عرب‌نرمی» مسوولیت داوری بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

داوران بخش اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران بخش اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند

داوران بخش اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران رشته اینفوگرافی جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش طراحی، نقاشی و آبرنگ جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

معرفی داوران بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی جشنواره معلمان هنرمند
 شیراز (پانا) – اساتید هنرمند «عطالله یوسفی» ، «روح‌اله شمسی‌زاده» ، «هادی عرب‌نرمی» مسوولیت داوری بخش مجسمه‌سازی و هنر مفهومی نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند
 شیراز (پانا) – اساتید هنرمند « احسان قنبری فرد»، « مهدی مقیم نژاد» و « اسماعیل عباسی» مسوولیت داوری بخش عکاسی و فتومونتاژ نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

برچسب‌ها