حسین حق وردی:

جشنواره معلمان هنرمند فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی است

تهران (پانا) - نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد و عضو‌ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی جشنواره معلمان هنرمند کشور را فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی توانایی‌های معلمان خواند.

حسین حق وردی جشنواره معلمان هنرمند کشور را فرصتی قابل احترام برای برنامه‌ریزی، استعداد سنجی و زمینه‌ای برای بروز خالقیت‌ها و ابتکارهای فرهنگی و هنری جامعه فرهنگیان و عرضه توانمندی ها دانست که می تواند به ایجاد نشاط و شادابی افزون تر برای تاثیرگذاری بیشتر آموزش بیانجامد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد و عضو‌ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من ضمن تقدیر از تمام فرهنگیانی که در شکل‌گیری و اجرای نخستین جشنواره معلمان کشور نقش داشته اند، از تمامی معلمان هنرمند ایران اسلامی برای شرکت در این جشنواره دعوت می کنم. امید است در پرتو‌ مشارکت گسترده فرهنگیان عزیز شاهد استمرار این اقدام سازنده باشیم.