یک نماینده مجلس: عشق معلم اگر با هنر در آمیزد دیگر در قاموس لغت نمی‌گنجد

 تهران (پانا) - نماینده مردم ‌گنبد کاووس و ‌عضو‌ کمیسیون آموزش و‌ تحقیقات محلس شورای اسلامی از معلمان هنرمند درخواست کرد در نخستین جشنواره معلمان هنرمند شرکت موثر داشته باشند.

امانقلیچ‌ شادمهر درباره برگزاری جشنواره کشوری معلمان هنرمند اظهار کرد: عشق معلم اگر با هنر در آمیزد دیگر در قاموس لغت نمی‌گنجد. معنایی می یابد آسمانی، روحی می شود ملکوتی.

نماینده مردم ‌گنبد کاووس و ‌عضو‌ کمیسیون آموزش و‌ تحقیقات محلس شورای اسلامی اضافه کرد: پیوند معلم عاشق با هنر، می شود عاشق هنرمند یا هنرمند عاشق و بس. دیگر هنرش، خلاقانه، ذوقش ناباورانه و حس اش نوآورانه می شود. در سه کلمه رها، مانا و پویا می توان تعبیر و تفسیر کرد.