علی رمضانی، با تاکید بر اینکه در بخش داوری مسابقات معلمان هنرمند، سعی شده از حرفه‌ای‌ترین و متخصص‌ترین افراد در سطح کشور استفاده شود، گفت: اساتید ارزشمند مصطفی محدثی خراسانی، محمد کاظم کاظمی و اسماعیل امینی داوری رشته شعر بزرگسال اولین دوره از مسابقات معلمان هنرمند را بر عهده دارند.
اختتامیه اولین دوره جشنواره معلمان هنرمند اردیبهشت 1400 به میزبانی استان فارس برگزار می گردد و معلمان علاقه مند می توانند تا ۱۰ اسفند از طریق سایت www.artistteachers.ir در جشنواره شرکت کنند.