به گفته علی رمضانی، اساتید ارزشمند محمد رضا یوسفی ، جمشید خانیان ، فریدون عموزاده خلیلی نیز داوری رشته داستان کودک و نوجوان اولین دوره از مسابقات معلمان هنرمند را بر عهده خواهند داشت .

اختتامیه اولین دوره جشنواره معلمان هنرمند اردیبهشت 1400 به میزبانی استان فارس برگزار می گردد و معلمان علاقه مند می توانند تا ۱۰ اسفند از طریق سایت www.artistteachers.ir در جشنواره شرکت کنند.