مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت:هنراز جمله نعمت های بزرگی است که خداوند متعال برای بروزصفات فطری، الهی انسانها به بشرالهام نموده است تا با یادگیری اصلاح رفتارها وترغیب فراگیر به سوی اهداف متعالی انسانی وآموزشی گام موثری بردارد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد، هادی زارع پور گفت: هنردر هرزمینه ای وبه هرعنوانی یک وسیله آموزشی وپرورشی توانمند است که  می تواند به شیوه غیرمستقیم موجب تشویق وتوسعه دانایی های فردی وجمعی در قلمرو زندگی اجتماعی وتربیت اسلامی وارتقاءهویت ملی ودینی وانقلابی فرهنگیان و دانش آموزان را مهیاسازد.

وی گفت: در راستای سندتحول بنیادین وتحقق برنامه های عالی وزارت با هدف جریان سازی وبسترسازی برای تولیدوتوسعه محتوای منطبق بر فرهنگ اسلامی وانقلابی وملی وبومی وتقویت مبانی فکری، فرهنگی و هنری معلمان،وهمچنین ایجاد زمینه تحرّک، پویایی، شادابی و نشاط بیشتر معلّمان از طریق رقابت‌های سازنده و تعالی‌بخش وزارت متبوع  اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی وهنر معلمان هنرمند نموده است.  

معاون پرورشی وفرهنگی  آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: دبیرخانه جشنواره فرهنگی وهنری معلمان هنرمندوزارت ،وبه منظور تکریم ونکوداشت معلمان هنرمندبعنوان سرمایه های معنوی وارزشمندنظام تعلیم وتربیت،وشناسایی معلمان علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های آنان نیاز ضروری بوده که همچنین جشنواره ای به صورت ملی برگزار شود.

سیدبهاءالدین ملک حسینی از تشکیل گروههای مختلف معلمان هنرمند دربستر شبکه شاد و سایر شبکه های مجازی به صورت استانی وشهرستانی اشاره کرد و گفت: نصب بنر درمدارس و تهیه بروشور های در این زمینه لازم وضروری بوده و در موضوع ثبت نام یکبار دیگر استان را به آنچه شایسته آن می باشد برسانند. 

وی گفت: شایسته است مدیران شهرستانها ومناطق همراه با مجموعه معاونین و همکاران و بالاخص کارشناسان فرهنگی وهنری بلافاصله دراین زمینه تشکیل جلسه داده،ونسبت به ایجاد دبیرخانه در سطح اداره خود اقدام و بخشنامه ودستورالعمل جشنواره را  به مدارس ارسال نمایند