نحوه شرکت در جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند + شیوه نامه

نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند از سوی اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید...
http://www.pana.ir/news/1154573
@panaofficial
#آموز‌ش‌وپرورش