به نام خداوند جان و خرد

نقش معلمان هنرمند در پیشرفت جامعه از تبدیل خاک به طلا باارزش تر است.
« مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)»                      

دنیای پیچیده، شتابزده و توام با خمیرمایه های علمی امروز آنچنان ساختارها و سازمان های آموزشی و تربیتی را تحت تأثیر قرار می دهد که ضرورت بازبینی و به روز سازی مستمر برنامه ها و فعالیت های روزمره را امری بدیهی و لازم ساخته است.

یکی از ویژگی های نظام آموزشی  نوین و پیشرفته توجه جدی به نیازهای متنوع مخاطبان و تمهید مقدمات برای بروز و ظهور توانمندی ها و استعدادهای معلمان می باشد. برگزاری مسابقات در اشکال و فرم های متنوع از دیرباز یکی از اهرم های ابراز وجود در جوامع بشری و به صورت سازمان یافته تر و منسجم در سازمان های آموزشی و تربیتی بوده و هست.

اوقات فراغت حین آموزش معلمان فرصتی است مغتنم برای برنامه ریزی، استعداد سنجی و تلاش برای بروز خلاقیت ها و ابتکارهای فرهنگی و هنری جامعه فرهنگیان، سوق دادن معلمان برای حضور در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری و عرضه توانمندی های خود، فرآیندی آموزشی تربیتی است که می تواند باعث ایجاد نشاط و شادابی بیشتر برای تاثیرگذاری آموزش باشد، مجموعه مسابقات فرهنگی و هنری نیز که در آموزش و پرورش ایران اسلامی در شکل نوین خود عمری بیش از سی و چند سال در بخش دانش آموزان دارد عرصه ای مهیا برای تضارب اندیشه های فرهنگی و هنری، بروز و ظهور استعدادها و شکوفایی توانایی های دانش آموزان عریز در طول سالیان متمادی بوده است و هنرمندان و فرهیختگان فراوانی را به جامعه ایران اسلامی هدیه نموده است.

به همین منظور و با بهره مندی از ظرفیت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،جشنواره های فرهنگی و هنری معلمان با رویکرد نوین و مبتنی بر آموزش مهارت و بر اساس آسیب شناسی های مکرر از روند جاری و با نگاهی متعالی و به منظور توانمندی های بی نظیر جامعه فرهنگی و هنری معلمان و همچنین جلب توجه نگاه نهادها و سازمان های همسو در عرصه های فرهنگی و هنری به بزرگترین رویداد فرهنگ و هنر در کشور و همچنین تلاشی برای تسهیل مقدمات ارائه آثار فاخر فرهنگی و هنری معلمان به عنوان محصولات قابل استفاده و طراز جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.

دبيرخانه نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند
➖➖➖➖➖➖
کانال اطلاع رسانی نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند ایران
@artistteachers