اصغر باقرزاده در اختتامیه دومین جشنواره معلمان هنرمند کشور در سعدیه شیراز، گفت: لازم است از ظرفیت معلمان هنرمند بهره ببریم.

او گفت: موضوع تربیت به ابزار‌های مهمی نیازمند است و یکی از این ابزار‌های تاثیرگذار فرآیند تربیت هنر است.

باقرزاده با بیان اینکه خداوند متعال در قرآن کریم همه را به شنیدن، دیدن و تفکر کردن برای پیشرفت و رشد درونی دعوت کرده است، گفت: هر سه این موارد یعنی خوب دیدن، شنیدن و تفکر کردن در هنر وجود دارد و وقتی که معلمی بتواند در کنار معلمی یکی از هنر‌هایی که به خوب گوش کردن و خوب دیدن منجر شود را خوب یاد بگیرد و استعداد خود را به کار گیرد طبیعتا می‌تواند دانش اموزان را به سمت درستی سوق دهد.

او به برگزاری برنامه‌های فرایند محور نه فقط جشنواره محور تاکید کرد و گفت: جشنواره‌ها معمولا نقطه‌ای و مقطعی هستند و این اشکال به برخی از جشنواره‌ها وارد است که فقط فرد را شناسایی و مورد تشویق قرار می‌دهند و دیگر هیچ کاری انجام نمی‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: بهتر است که بعد از شناسایی معلمان عزیز در عرصه‌های مختلف هنری از آن‌ها بخواهیم که یک فرآیند تربیتی برای دانش اموزان و برای تربیت معلمان دیگر در آن رشته‌ها تعریف کنند و زمینه‌هایی را برای حضور این عزیزان در کانون‌های فرهنگی هنری معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فراهم کنیم و همچنین در داوری جشنواره‌های بعدی از طرفیت معلمان هنرمند بهره ببریم.

باقرزاده گفت: همچنین می‌توانیم از وجود این عزیزان در داوری و راهنمایی مسابقات فرهنگی، هنری دانش اموزان استفاده کنیم.

او گفت: شیراز در این دو سالی که جشنواره برگزار شده میزبان این جشنواره بوده است، این شهر به جهت ساختار فرهنگی، هنری، تاریخی، عبادی و مذهبی می‌تواند خاستگاه بسیاری از هنر‌ها باشد، چون اصالتی دارد و هنرمندان در هر رشته ایی که هستند به نحوی سابقه آن رشته را به استان و شهر‌هایی مانند شیراز متصل می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: شیراز می‌تواند با امکانات ویژه ایی که فراهم می‌کند و با جهت دهی این برنامه به سمت تعلیم و تربیت ویژه باشد.

باقرزاده گفت: معلمان می‌توانند برخی از موقعیت‌های پرورشی و آموزشی را در هنر خود به کار گیرند همان طور که گاهی اوقات می‌بینیم که یک معلم یک درس آموزشی را در قالب یک برنامه هنری مانند تصویرسازی، داستان و ... تلفیق می‌کند که این خود امتیازی ویژه و رقابتی این برنامه‌ها را در برخواهد داشت.

او گفت: تا امروز این جشنواره زمینه‌ای برای شناسایی معلمان بود، اما از این به بعد و برای دوره‌های بعد باید جهت گیری کنیم همان طور که در بعضی از استان‌ها بعضی از موضوعات درسی را به نمایشنامه تئاتری تبدیل کرده اند و این خود مزیتی رقابتی خواهد بود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تدریس مطالب می‌توان با تئاتر، سرود، نوشته، سازه یا هر قالب هنری دیگر استفاده برد.

باقرزاده گفت: تمایز انسان با سایر موجودات در دقت کردن و هنرنمایی است.

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: این هنر است که می‌تواند زمینه‌ی تربیت را در بشر بوجود آورد، زیرا با عمق وجود انسان آمیخته است و این راز ماندگاری انسان می‌باشد.

باقرزاده گفت: اگر به خلقت توجه شود و آثار آن را با زبان هنر به تصویر کشیده شود بسیار مانا خواهد بود همانطور که آثار بسیاری از هنرمندان گذشته ماندگار شد.

او گفت: مفاهیم را شما معلمان به اشکال مختلف به تصویر بکشید و این در دل بچه‌ها ماندگار بسیار ماندگار می‌شود.

باقرزاده گفت: سعی کنیم موضوعات را به سمت تعلیم و تربیت هدایت کنیم و در جهت استفاده از هنر، به نحو احسن بهره ببریم.

او گفت: برای تدریس مطالب می‌توان با تئاتر، سرود، نوشته، سازه یا هر قالب هنری دیگر استفاده برد.

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به سند تحول بنیادین گفت: موقعیت‌های یادگیری و تربیتی را با ساحت تربیتی، هنری و زیبایی شناختی تلفیق کنیم و هنر را میان دانش اموزان فراگیر شود.