محمدخلیل عسکری شامگاه یکشنبه ۲۹ خرداد در آیین اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند سراسر کشور در سعدیه شیراز گفت: هر شخصی در وادی تربیت و حوزه آموزش و پرورش وارد می‌شود، یک هنرمند است؛ چرا که عرصه تربیت هنر خاصی را می‌طلبد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: خداوند متعال خلقت را با هنرمندی هرچه تمام آفریده و به تعبیری جمال گرایی را در کنار کمال گرایی قرار داده است.

عسکری خاطرنشان کرد: زمانی که فعالیتی در قالب هنر قرار گیرد؛ از دو ویژگی مانا و پایا برخوردار خواهد شد.

او با تاکید بر مانا بودن هنر افزود: سعدی شیرازی به زیبایی از ظرفیت هنر استفاده کرده بطوری که امروزه هر شخصی از گلستان سعدی برگی بر می‌دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: تولید سرودی که بچه‌ها در کوچه و خیابان بر زبان داشتند؛ همانند همین سرود سلام فرمانده که مفاهیم ارزشمندی در قالب هنر تبیین کرد، بنابراین باید بیشتر از ظرفیت هنر استفاده شود.

عسکری ضمن اشاره به سند تحول بنیادین خاطرنشان کرد: یکی از ساحت‌های ششگانه در سند تحول بنیادین آموزش و پروش، ساحت زیباشناسی و هنری است.

او افزود: این ساحت در دوران پساکرونا می‌تواند خلاءهای موجودی که برای دانش آموزان پیش آمد را جبران کند.

عسکری تاکید کرد: مبانی سند تحول بنیادین را باید در قالب هنر به مخاطبان منتقل کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین از میزبانی فارس ار اجلاسیه نماز در سال آینده خبر داد.

عسکری گفت: استان فارس از نظر تعداد شرکت کنندگان در جشنواره معلمان هنرمند حائز رتبه دوم کشوری شد.

او افزود: فارس با ۳ هزار و ۲۸۵ شرکت کننده بعد از استان گلستان به عنوان استان برتر از نظر تعداد شرکت کننده در این جشنواره شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: تعداد رتبه‌های اول تا شایسته تقدیر ۶۱۱ نفر شامل  ۹۲ رتبه اول، ۲۲۷ رتبه دوم، ۱۳۱ رتبه سوم، ۲۳۸ رتبه شایسته تقدیر است.

او خاطرنشان کرد: تعداد رتبه‌های اول تا شایسته تقدیر ۶۱۱ نفر شامل  ۹۲ رتبه اول، ۲۲۷ رتبه دوم، ۱۳۱ رتبه سوم، ۲۳۸ رتبه شایسته تقدیر است.