با نام و یاد خدا📣اداره کل فرهنگی هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش فارس نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند را با اهداف ذیل برگزار می کند:🔸جریان سازی و بستر سازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ اسلامی، انقلابی، ملی و بومی.🔸تقویت مبانی فکری، فرهنگی و هنری معلمان.🔸ایجاد زمینه تحرّک، پویایی، شادابی و نشاط بیشتر معلّمان از طریق رقابت‌های سازنده و تعالی‌بخش.🔸ایجاد فضای همدلی، هم‌افزایی، تعامل فرهنگی و اجتماعی و تبادل دانش و مهارت بین معلمان.🔸شناسایی معلمان علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های آنان.🔸ارج‌گذاری و معرفی توانمندی‌ها و مهارت‌های علمی، ادبی و هنری معلمان.🔸توسعه و تعمیق فعالیت‌های جمعی و گروهی و جذب حداکثری معلمان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری.🔸فراگیر سازی و مردمی نمودن فعالیت های فرهنگی و هنری معلمان.🔸استفاده از ظرفيت معلمان هنرمند در راستاي اهداف برنامه درس ملي و فعاليت هاي تربيتی.🔸تكريم و نكوداشت معلمان هنرمند به عنوان سرمايه هاي معنوي و  ارزشمند نظام تعليم و تربيت.➖➖➖➖➖کانال اطلاع رسانی نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند ایران@artistteachers