علی رمضانی گفت: ایجاد زمینه تحرک، پویایی، شادابی و نشاط بیشتر معلمان از طریق رقابت‌های سازنده و تعالی بخش توسعه و تعمیق فعالیت‌های جمعی و گروهی و جذب حداکثری معلمان در فعالیت‌های فرهنگی استفاده از ظرفیت معلمان هنرمند در راستای اهداف برنامه درس ملی و فعالیت‌های تربیتی از اهداف برگزاری این فراخوان است.

وی تاکید کرد: این جشنواره در 48 رشته و 6 بخش برای شاغلین و 7 رشته برای بازنشستگان برگزاری می‌شود.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی تصریح کرد: معلمان تمام دوره‌های تحصیلی شاغل در آموزش و پرورش (رسمی، پیمانی، قراردادی، حق التدریس)، تمامی کارکنان و کارشناسان اداری، مدیران، معاونان، مربیان، مشاوران تربیتی تحصیلی و شغلی و معلمان مدارس غیر دولتی می‌توانند تا روز 28 بهمن با مراجعه به وبسایت artistteachers.ir با ارسال آثار در بخش‌های مختلف این جشنواره فرهنگی هنری شرکت کنند.

گفتنی است اختتامیه جشنواره اردیبهشت در شهر شیراز برگزار خواهد شد.