مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش فارس یکی از برزگترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور را رقم زد گفت: تا زمانی که هنر و فرهنگ به حوزه آموزش ورود نکند از دل آن تربیت مطلوب صورت نخواهد گرفت.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس علی رمضانی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره معلمان هنرمند کشور در شیراز گفت:  حضور هنرمندان بزرگ کشور که با شوق و ذوق به کمک آموزش و پرورش برای برگزاری این جشنواره بزرگ آمدند را باید قدر دانست.

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: در 42 رشته هنرمندان بزرگ کشور برای داوری و همراهی به کمک ما آمدند تا این فستیوال ملی به خوبی برگزار شود.

رمضانی با بیان اینکه دانش آموزان ما کشتی هنر و فرهنگ هستند گفت: یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری را در کشور رقم زدیم.

وی افزود: گرچه در اوایل کار با دشواری هایی برای برگزاری این جشنواره مواجه شدیم اما میزبانی خوب استان فارس همه کاستی ها و  موانع را بر طرف کرد.

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: انتظار ما این است که این جشنواره در آینده نیز متوقف نشود و ادامه پیدا کند تا  بتوانیم معلمان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

رمضانی با بیان اینکه اگر میخواهیم فرهنگ و هنر را در جامعه نهادینه کنیم باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم گفت: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نیازمند توجه به 2 عنصر خانواده و دانش آموز در امر سیاستگذاری است.