معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس از برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی و هنری معلمان هنرمند ایران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس خبر داد و گفت: این جشنواره با رویکرد نوین و مبتنی بر آموزش مهارت و بر اساس آسیب شناسی های مکرر از روند جاری و با نگاهی متعالی برگزار می گردد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، جهانبخش بانشی در جلسه وبینار با  مدیران، معاونین پروشی و کارشناسان فرهنگی، هنری مناطق و نواحی استان و از طریق فضای مجازی با تاکید بر  لزوم حضور گسترده فرهنگیان استان در جشنواره معلمان هنرمند ایران  گفت: نظر به توانمندی های بی نظیر جامعه فرهنگی، هنری معلمان و همچنین جلب توجه نگاه نهادها و سازمان های همسو در عرصه های فرهنگی و هنری این جشنواره بزرگترین رویداد فرهنگ و هنر در کشور می باشد .

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس افزود:  جشنواره فرهنگی هنری  همچنین تلاشی برای تسهیل مقدمات ارائه آثار فاخر فرهنگی و هنری معلمان به عنوان محصولات قابل استفاده و طراز جمهوری اسلامی ایران است

بانشی گفت: فارس یکی از ویژگی های نظام آموزشی  نوین و پیشرفته توجه جدی به نیازهای متنوع مخاطبان و تمهید مقدمات برای بروز و ظهور توانمندی ها و استعدادهای نهفته فراگیران است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات در اشکال و فرم های متنوع از دیرباز یکی از اهرم های ابراز وجود در جوامع بشری و به صورت سازمان یافته تر و منسجم در سازمان های آموزشی و تربیتی بوده و هست.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه سوق دادن معلمان برای حضور در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری و عرضه توانمندی های خود، فرآیندی آموزشی تربیتی است که می تواند باعث ایجاد نشاط و شادابی بیشتر برای تاثیرگذاری آموزش باشدگفت: اوقات فراغت حین آموزش معلمان فرصت مغتنمی برای برنامه ریزی، استعداد سنجی و تلاش برای بروز خلاقیت ها و ابتکارهای فرهنگی و هنری جامعه فرهنگیان است

بانشی با بیان اینکه مجموعه مسابقات فرهنگی و هنری نیز که در آموزش و پرورش ایران اسلامی در شکل نوین خود عمری بیش از سی و چند سال در بخش دانش آموزان دارد گفت: این مسابقات در طول سالیان متمادی عرصه ای مهیا برای تضارب اندیشه های فرهنگی و هنری، بروز و ظهور استعدادها و شکوفایی توانایی های دانش آموزان عزیز بوده است و هنرمندان و فرهیختگان فراوانی را به جامعه ایران اسلامی هدیه نموده است.

رئیس اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش فارس نیز در این وبینار گفت: دنیای پیچیده، شتابزده و توام با خمیرمایه های علمی امروز آنچنان ساختارها و سازمان های آموزشی و تربیتی را تحت تأثیر قرار می دهد که ضرورت بازبینی و به روز سازی مستمر برنامه ها و فعالیت های روزمره را امری بدیهی و لازم ساخته است.

سعید خادمی افزود: با توجه به اینکه استان فارس مهد فرهنگ دوستان و هنرپروان می باشد و با توجه به نگاه ویژه مدیرکل محترم به مقوله فعالیتهای پرورشی و فرهنگی، شایسته است با تشکیل کارگروه در سطح ادارات ، برنامه ریزی لازم برای شناسایی معلمان علاقه مند و مشارکت آنان در این جشنواره اقدام لازم صورت پذیرد.