اخبار


معرفی داوران بخش خوشنویسی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش خوشنویسی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش خوشنویسی جشنواره معلمان هنرمند  شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش خوشنویسی جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

داوران بخش تکنوازی سنتی جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش تکنوازی سنتی جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش تکنوازی سنتی جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند  شیراز (پانا) - به گفته مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش داوران بخش تکنوازی سنتی جشنواره معلمان هنرمند معرفی شدند.

شرایط شرکت معلمان مدارس غیردولتی در جشنواره معلمان هنرمند فراهم شده است

شرایط شرکت معلمان مدارس غیردولتی در جشنواره معلمان هنرمند فراهم شده است

تهران (پانا) _ مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد معلمان مدارس غیردولتی که در سال تحصیلی جاری در مدارس غیردولتی شاغلند می‌توانند با ارائه گواهی از مدیر مدرسه در فراخوان جشنواره معلمان هنرمند شرکت کنند.

معرفی داوران بخش موسیقی محلی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش موسیقی محلی جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش موسیقی محلی جشنواره معلمان هنرمند شیراز (پانا) - مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش موسیقی محلی در دو قسمت تک‌خوانی و تکنوازی جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

برچسب‌ها