اخبار


داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند

داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند شناخته شدند
شیراز (پانا) - مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از معرفی داوران بخش نگارگری و تذهیب جشنواره معلمان هنرمند خبر داد.

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند

معرفی داوران بخش عکاسی و فتومونتاژ جشنواره معلمان هنرمند
 شیراز (پانا) – اساتید هنرمند « احسان قنبری فرد»، « مهدی مقیم نژاد» و « اسماعیل عباسی» مسوولیت داوری بخش عکاسی و فتومونتاژ نخستین دوره از جشنواره معلمان هنرمند را برعهده گرفتند.

جشنواره معلمان هنرمند فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی است

جشنواره معلمان هنرمند فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی است

تهران (پانا) - نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد و عضو‌ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی جشنواره معلمان هنرمند کشور را فرصتی برای برنامه ریزی و استعداد سنجی توانایی‌های معلمان خواند.

هنر مقوله‌ای است که دنیایی حرف را در یک اثر مختصر صوتی یا تصویری بیان می‌کند

هنر مقوله‌ای است که دنیایی حرف را در یک اثر مختصر صوتی یا تصویری بیان می‌کند

تهران (پانا) - نماینده مردم همدان و فامنین و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هنر را مقوله ای توصیف کرد که دنیایی حرف را در یک اثر مختصر صوتی یا تصویری بیان می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود در مورد نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند را بیان کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود در مورد نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند را بیان کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود در مورد نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند را بیان کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی این نظرات را در زیر می توانید مطالعه کنید.
جشنواره معلمان هنرمند نقطه عطفی برای ظهور داشته‌های معلمان است

یک نماینده مجلس: عشق معلم اگر با هنر در آمیزد دیگر در قاموس لغت نمی‌گنجد

یک نماینده مجلس: عشق معلم اگر با هنر در آمیزد دیگر در قاموس لغت نمی‌گنجد

یک نماینده مجلس: عشق معلم اگر با هنر در آمیزد دیگر در قاموس لغت نمی‌گنجد
 تهران (پانا) - نماینده مردم ‌گنبد کاووس و ‌عضو‌ کمیسیون آموزش و‌ تحقیقات محلس شورای اسلامی از معلمان هنرمند درخواست کرد در نخستین جشنواره معلمان هنرمند شرکت موثر داشته باشند

جشنواره معلمان هنرمند گامی مهم در مسیر نهادینه کردن هنر در ایران است

جشنواره معلمان هنرمند گامی مهم در مسیر نهادینه کردن هنر در ایران است

جشنواره معلمان هنرمند گامی مهم در مسیر نهادینه کردن هنر در ایران است
 تهران (پانا) - نماینده مردم مریوان و سروآباد جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند را گامی مهم در مسیر نهادینه کردن و ارزشمند سازی هنر در ایران اسلامی دانست