اخبار


جشنواره معلمان هنرمند، فرصتی برای ارائه توانمندی معلمان است

جشنواره معلمان هنرمند، فرصتی برای ارائه توانمندی معلمان است

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند کشور را زمینه‌ای برای شناسایی معلمان هنرمند در شاخه‌های مختلف هنری برشمرد

کاظمی: معلمان هنرمند، تربیت کننده انسان‌های شایسته هستند

کاظمی: معلمان هنرمند، تربیت کننده انسان‌های شایسته هستند

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش هنر را بهترین مسیر برای تکامل، رشد، تعالی و زندگی لذت بخش در این دنیا برشمرد و افزود بخشی از هنر درک زیبایی ها است و بخشی خلق زیبایی‌ها و هنر است.

برچسب‌ها