درباره جشنواره


مقدمه

به نام خداوند جان و خردنقش معلمان هنرمند در پیشرفت جامعه از تبدیل خاک به طلا باارزش تر است.« مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)»                      دنیای پیچیده، شتابزده و توام با خمیرمایه های علمی امروز آنچنان ساختارها و سازمان های آموزشی و تربیتی را تحت تأثیر قرار می دهد که ضرورت بازبینی و به روز سازی مستمر برنامه ها و فعالیت های روزمره را امری بدیهی و لازم ساخته است.

ضرورت برگزاری جشنواره

ضرورت برگزاری جشنواره فرهنگی هنری معلمانی که از مهمترین ویژگی های نظام مقدس جمهوري اسلامي ایران، وجه غالب فرهنگی آن است به گونه‌اي كه انقلاب اسلامي را انقلابی ارزشی و فرهنگی نامیده‌اند. به فرموده ی امام خميني (قدس سره): «آن چيزي كه ملت‌ ها را مي‌سازد فرهنگ صحيح است‌» و به تعبیر مقام معظم رهبری: «مسأله ی اول در نظام جمهوري اسلامي مسأله ی فرهنگ است».برکسی پوشیده نیست که یکی از ارکان و عناصر اصلی آموزش، معلم می باشد و در بین همه ی عناصر آموزشی، تنها عنصری است که هیچ بدیل و شبیه ی برای آن وجود ندارد. در سند تحول نیز نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریتهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی توصیف شده است.

بایگانی نوشته‌ها
برچسب‌ها